سه شنبه، بیست و نهم مرداد ۱۳۹۸
آغاز صدور کارت اعتباری "شاپ کارت"

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

بانک ملت در راستای تکمیل سبد خدمات بانکی و ارائه خدمات نوین به مشتریان نسبت به طراحی کارت اعتباری جدید تحت عنوان "شاپ کارت ملت " و راه اندازی شبکه فروشگاهی "ملت شاپ" اقدام نموده است.

کارتهای اعتباری "شاپ کارت"، صرفاً در پایانه های فروشگاهی (POS، VPOS) طرف قرارداد و عضو شبکه اعتباری پرداخت ملت (ملت شاپ) قابلیت استفاده خواهند داشت. بر این اساس مشتریان مزبور می توانند در صورت استفاده از اعتبار کارت و انجام مراحل خرید نسبت به تسویه بدهی به صورت تقسیطی در قالب عقد مرابحه و یا باز پرداخت یکجا اقدام نمایند.

"ملت شاپ" به مجموعه ای از فروشگاه های دارنده پایانه های فروشگاهی ملت طرف قرارداد با بانک که در این طرح پذیرای کارتهای صادره بانک برای مشتریان در زمان خرید کالا یا خدمات از ایشان می باشند، اطلاق می شود.

مراکز تجاری و فروشگاههای مذکور از طریق برچسب های ویژه ای که برروی نمای بیرونی این مراکز نصب شده و از طریق این سایت بخش "مراکز فروش کالا و خدمات" اطلاع رسانی خواهد شد. در فاز نخست صدور شاپ کارت در استان تهران و مرکز استان فارس آغاز شده است و توسعه آن در سایر استانها در دستور کار قراردارد.

منبع : ملت شاپ